Úvod
        Obecní úřad
         Základní údaje
         Složení úřadu
         Znak a vlajka obce
         Rozpočet obce
         Závěrečný účet obce za rok 2015
         Závěrečný účet obce za rok 2014
         Číslo BÚ a VS pro platby převodem
         Úřední deska
         Vyhlášky obce
         Směrnice obce
         Zásady - věcná břemena
         Usnesení Rady obce
         Územní plán obce
         Zákon č.106-1999 Sb.
         Žádost o povolení kácení dřevin
         Kanalizace
         Operační plán zimní údržby
         Dopravní obslužnost
         Hydrometeorologické údaje
         Výroč. zpráva o poskyt. informací
         ePodatelna
         Zákony
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Program kina není momentálně k dispozici.
Program kulturních akcí:

Sobota 18.06.2016 14:00
DEN DĚTÍ

Sobota 08.10.2016 18:00
Muzikál Alenka v kraji zázraků

Středa 12.10.2016 19:00
CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA

                         409000
>> Obecní úřad > Složení úřadu

Obecní úřad

Patrik Rollo, starosta obce
Kamila Rampasová, místostarostka obce


Jaroslava Prislupská, úředník na úseku legislativy, personalista, evidence obyvatel

Hana Němcová, úředník na úseku rozpočtu, financování, účetní

Věra Bartůňková, úředník na úseku účetní, pokladní, administrativní spisový pracovník


Finanční výbor

Ing. Pavla Donaufová, předseda finančního výboru
Zdeňka Peroutková ml., člen finančního výboru
Miroslav Maštalíř, člen finančního výboru

Kontrolní výbor

Bc. Jiří Došek,  předseda kontrolního výboru
Zdeňka Peroutková st. člen kontrolního výboru
Mgr. Jana Velická, člen kontrolního výboru


Stavební komise

Ing. Ladislav Chládek, předseda stavební komise
Bc. Jiří Došek, člen stavební komise
Miroslav Beníšek, člen stavební komise


Povodňová komise

Patrik Rollo
Kamila Rampasová
Jaroslava Prislupská
Miroslav Maštalíř
Libor Svoboda

 

       

(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ