Informace pro občany ohledně distribuce nových popelnic na plast a papír

Obecní úřad informuje naše občany, že se bude měnit svoz tříděného odpadu na plast a papír. Z tohoto důvodu bude probíhat rozvoz popelnic na tříděný odpad – plast a papír do všech domů v obci. Nádoby obdržíte zdarma a nebudou se označovat žádnou známkou na tříděný odpad.  Kontejnery po obci na tříděný odpad budou odstraněny, budou pouze ve sběrném dvoře. Vzhledem k náročnosti distribuce prosím vyčkejte až dalších pokynů.