Obecní úřad – poplatky

Poplatky

Platby poplatků od 1.1.2022                                                          

Účet obce Lužec nad Vltavou: 156085522/0300,
jako VS použijte číslo Vašeho domu.

Prosíme o oznámení platby mailem, telefonem apod.,

Na obecním úřadu za platbu obdržíte známku na popelnice.
————————————————————————————

Komunální odpad á osoba 900,- Kč / rok – není žádná sleva

Stočné á 1 osoba 1380,- Kč / rok – není žádná sleva

Pes:
rodinný dům 100,- Kč / rok,                                         

– rodinný dům druhý a další pes 150,- Kč / rok,                   
bytový dům 600,- Kč / rok
sleva:
– důchodci v rodinném domě platí 60,-Kč

– důchodci v bytovém domě platí 200,-Kč

Svoz bioodpadu

Svoz BIO nádob bude zahájen dle aktuální potřeby a dále ve 14-ti denních intervalech.

luzec

KONTAKT 

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

Adresa: 1. máje 176
277 06 – Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz      

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)

Středa:   7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)