Dnešní datum: 26/05/2024

Lužec
nad Vltavou

Knihovna

Knihovna byla založena občanskou besedou v roce 1876

Odkaz na výběr knih: https://sck.tritius.cz/library/luzec/

Otevírací doba:

Pondělí:  od 13.00 do 16.00 hod.

Úterý:     od 13.00 do 16.00 hod.

Knihovníci v naší obci:

v roce 1956 – pí. uč. Vetešníková Marie

v roce 1958 – p. řed. Krejčík Stanislav

1959-1971 – p. uč. Jansa Jiří

1972 – 1974 – pí. Dědičová Zdeňka

1975 – 1984 – pí. Šmucrová Zdeňka

1984 – 2011 – pí. Chládková Jitka

od 2012 – pí. Peroutková Zdeňka