Dnešní datum: 16/06/2024

Lužec
nad Vltavou

POPLATKY A KANAL.

Oznamujeme občanům, že poplatky za psa, popelnice a kanalizaci se vybírají ve dnech pondělí, úterý a středa. Ve čtvrtek a v pátek je pokladna uzavřena. 

Platit poplatky lze i platební kartou přímo na obecním úřadě.

Poplatky

Platby poplatků od 01. 01. 2024                                                          

Účet obce Lužec nad Vltavou: 156085522/0300,
jako VS použijte číslo Vašeho domu.

Prosíme o oznámení platby mailem, telefonem apod.,

Na obecním úřadu za platbu obdržíte známku na popelnice.
————————————————————————————

Komunální odpad á osoba 900,- Kč / rok – není žádná sleva

Stočné á 1 osoba 1800,- Kč / rok – není žádná sleva

Pes:
– rodinný dům 150,- Kč / rok,                                       

– rodinný dům osoba starší 65 let – 100,-Kč/rok 

– rodinný dům druhý a další pes 150,- Kč / rok

– rodinný dům osoba starší 65 let druhý a další pes 100,- Kč / rok,

chovaného jinde, než v rodinném domě 600,- Kč / rok

chovaného jinde než v rodinném domě osoba starší 65 let – 200,-Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného jinde než v rodinném domě 600,-Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného jinde než v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200,-Kč

Svoz bioodpadu

Svoz BIO nádob bude zahájen od 04. 03. 2024 a dále ve 14-ti denních intervalech.      

 

Telefonní číslo na servisní společnost kanalizační soustavy je 777 833 341 (PROVOTECH s.r.o., Ústí nad Labem)

Obec využívá na svém území tyto druhy splaškové kanalizace:
1) gravitační
2) podtlakovou
3) tlakovou

Povinnosti občanů připojených na veřejnou kanalizační infrastrukturu:

Pro všechny občany a druhy kanalizační soustavy jsou společné podmínky pro řádné užívání a to zejména, že občané do této kanalizace mohou pouze vypouštět a splachovat pouze splaškové vody.

Do kanalizace je zakázáno:
– vypouštět dešťové vody
– vhazovat jakékoli předměty jako např. čističe do uší, vlhčené ubrousky, tampóny, kondomy, hadry, drátěnky, hračky, zbytky jídla atd.

Pokud občan zjistí, že některý z těchto předmětů byl omylem či nedopatřením vpuštěn do kanalizace, je povinen neprodleně informovat obsluhu kanalizační soustavy.

Pokud občan zjistí, že kanalizační podtlaková šachta vydává hluk, případně, že se vrací splaškové vody do nemovitosti, je povinen neprodleně informovat obsluhu.

Svoz BIO nádob bude zahájen od 04. 03.  2024 a dále ve 14-ti denních intervalech.

luzec

KONTAKT 

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

Adresa: 1. máje 176
277 06 – Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz      

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)

Středa:   7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)