Dnešní datum: 24/04/2024

Lužec
nad Vltavou

Mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, 9.května 97, 277 06 Lužec nad Vltavou

Mateřská škola Lužec nad Vltavou je trojtřídní škola s kapacitou 80 dětí. Školský obvod tvoří obec Lužec nad Vltavou a Chramostek. Zřizovatelem je Obec Lužec nad Vltavou. Budova je jednopatrová s vlastní školní jídelnou.

Obklopená je rozsáhlou školní zahradou, která je dostatečně vybavena dětským sportovním zařízením, pískovištěm, altánem se zahradním nábytkem, zahradními domečky a malými pěstitelskými koutky. Zahrada umožňuje dětem dostatečné pohybové vyžití při pobytu venku a prostor ke vzdělávacím činnostem a pobybovým aktivitám prováděných venku, hlavně v letních měsících.

Mateřská škola nabízí nadstandartní aktivity – plavecký výcvik dětí od 4 let, kulturní programy – divadelní, hudební, naučné, výchovné, ekologické, dopravní a další. Využíváme i nabídky místního kulturního domu. Ve škole se konají akce ve spolupráci a za účasti rodičů –  vánoční tvoření, posezení ke Dni matek, týden dětské radosti ke Dni dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, apod. Keramická pec umožňuje rozvíjet u dětí jemnou motoriku, fantazii a představivost při práci s keramickou hlínou.

Vytváříme dárky pro maminky, kamarády, pro výzdobu mateřské školy, pro radost. Výrobky využíváme i na společné akce – vánoční jarmark, posezení pro důchodce, velikonoční výstavu, apod. Spolupracujeme s místními organizacemi – knihovnou, hasiči,  zubní hygienistkou, kulturním domem, základní školou a družinou, obecním úřadem, apod. Mateřská škola je zapojena i do několika projektů – Recyklohraní, Zdravá5, Člověče recykluj, Mezi námi, Planeta našim dětem, apod.

Přístup všech pracovnic mateřské školy zajišťuje dětem pocit bezpečí a uspokojení jejich potřeb během dne. Výchovně vzdělávací činnosti jsou vedeny a rozvíjeny ve všech potřebných vzdělávacích oblastech a s ohledem k individuálním zvláštnostem dětí.

Základní informace

Provoz MŠ: 6.00 – 16.00 hodin

Ředitelka školy – Marcela Žižková

Počet tříd:    3. heterogenní třídy – Kočičky, Sluníčka, Včeličky

Zřizovatel: Obec Lužec nad Vltavou

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 725 68 551

IZO: 181038684

REDIZO: 691004447

Organizační číslo: 51 444

Číslo účtu: 253271909/0300

Pedagogické pracovnice:

Kočičky – Klára Tynková Vrabcová, Marcela Žižková

Sluníčka – Lada Hampejsová, Lucie Matulová

Včeličky – Jitka Veselá, Lenka Studecká

Asistent pedagoga:

Miluše Houšková (Kočičky)

Kateřina Truścińská (Včeličky)

Školní asistent:

Martina Fabiánová (Sluníčka)

Provozní pracovnice:

Iveta Jelínková – školnice
Pavla Pintravová – uklízečka

Školní jídelna /ŠJ je součástí mateřské školy a vývařovnou pro Základní školu Lužec nad Vltavou/

Provoz Šj: 6.00 – 15.00 hodin

Vedoucí školní jídelny – Michaela Kovaczová

Pracovní doba: 6.00 – 14.30 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): 900,- Kč měsíčně
děti v posledním roce před zahájením docházky do MŠ (povinná předškolní docházka) a děti s odkladem povinné školní docházky  školné neplatí.

Kontakty

Název: Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

Sídlo: 9. května 97, 277 06 Lužec nad Vltavou

IČO: 70989044

Kontaktní telefon:

315 691 026, 774 732 113, 602 719 061

Ředitelka školy: 777 998 819

ms.luzec.seznam.cz

www.msluzec.estranky.cz

luzec

KONTAKT 

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

Adresa: 1. máje 176
277 06 – Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz      

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)

Středa:   7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)