Dnešní datum: 25/05/2024

Lužec
nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 20.11.2019
sejmuto: 6.12.2019
Datum schválení zastupitelstvem: 19. 11. 2019
Datum platnosti: 6.12 . 2019
Datum účinnosti: 1.1.2020
Datum konce platnosti:

OZV 3_2019