novinky mobilní

Výsledky voleb do zastupitelstva obce ze dne 23.09-24.09.2022

Usnesení – oprava zřejmých nesprávnosti

Rozhodnutí – Stavební povolení – Veřejná vyhláška

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Jízdní řády autobusů od 01.09.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Domácí hospicová péče – okres Mělník

Informace k počtu členů zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou na volební období 2022-2026

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2021

Slavnostní otevření nového hřiště

Nová mobilní aplikace

Informace o změně jízdného PID od 12.06.2022

Nová služba pro dovezení nejen léků až domů

Přehled vyvážení odpadu od 01.05.2022

Pochod Praha – Prčice

Pozvánka do naší knihovny

Železniční putování Podřipskými lokálkami

Přehled vytříděného odpadu elektro

POZOR – Změna – Svoz bioodpadu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace obce Lužec nad Vltavou vybudovanou v roce 2022

Obecně závazná vyhláška obce Lužec nad Vltavou č. 1/2022, kterou se stanoví část společných školských obvodů mateřské školy a základní školy

Výhody tarifu PID

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

Informace MV GŘ HZS ČR ke krytům

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Dovozní podmínky pro zvířata z Ukrajiny

Vyhlášení nouzového stavu

Informace – UKRAJINA

Nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Pečovatelská služby, která zajišťuje péči o seniory v domácím prostředí

Výluka autobusů – informace

Reakce v integrované dopravě Středočeského kraje na nárůst Omikronu

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 Svazku měst a obcí VKM

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 0,00 – 40,00

Revitalizace Vltavy – video

Revitalizace lesoparku v okolí rybníka Na pastvách

Obecně závazná vyhláška obce Lužec nad Vltavou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Lužec nad Vltavou č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Lužec nad Vltavou

Jízdní řády autobusů od 12.12.2021 (od doby zrušení vlakového spojení)

Poslední svoz bioodpadu bude 6. prosince 2021

Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření

Oprava místních komunikací

Nové chodníky Chramostek

Obnova podlahy tělocvičny v kulturním domu

Náborová kampaň Policie ČR

Krizová linka kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií

Další ocenění lávky přes Vltavu: “Cena hlavního mediálního partnera časopisu stavebnictví”

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

Hlasování u volebního stanoviště pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Lávka – zvláštní cena za stavebně konstrukční řešení

Pozvánka mosty

Lávka přes Vltavu – soutěžte s námi o stavbu roku 2021

Pozemky – Lužec nad Vltavou, Neznámý vlastník – stav k 1.8.2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození

Upozornění na odstávku elektřiny

11.ročník soutěže “Stavby realizované v letech 2017-2020”

Změna Tarifu PID od 01. 08. 2021

LCC domácí péče

Výstraha ČHMÚ

Osvědčení o úspoře emisí v naší obci

Uzavření knihovny 07.06.2021

Jízdní řád autobusy od 01.06.2021

Slavnostní otevření nové lávky

Otevření nových prodejních míst PID Lítačka

Příměstský tábor Liběchov

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Mělníku

Inzerát Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

sčítání

Lávka přes Vltavu mezi Lužcem nad Vltavou a Bukol v provozu

Místní knihovna

Hygienická opatření