Dnešní datum: 16/06/2024

Lužec
nad Vltavou

Výstraha ČHMÚ – povodňová služba

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000311
Odesláno: 28.8.2023 11:32:55
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000310 vydanou 27.08.2023 v 12:19:50 hodin
Územní platnost: ORP Mělník

Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí
28.8. 14:00  – 29.8. 04:00
Popis: Místy velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo 60 mm/24h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.