Dnešní datum: 16/06/2024

Lužec
nad Vltavou

Zákaz pálení

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000299 vstupuje dnem 24.8. 2023 v 10:37 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do dne 25.8. 2023 24:00 hod. zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.
Děkujeme za pochopení.
KOPIS HZS STC