Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení obce

Řád ohlašovny požáru

Vyvěšeno: 10.4.2019  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích vyvěšeno: 20.11.2019 sejmuto: 6.12.2019 Datum schválení zastupitelstvem: 19. 11. 2019 Datum platnosti:

Veřejná vyhláška 1/2019 – Požární řád

1/2019 Požární řád Veřejná vyhláška 1/2019 – Požární řád Vyvěšeno: 23.4.2019 Sejmuto: 10.5.2019 Datum schválení zastupitelstvem: 18. 4. 2019 Datum

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Vyvěšeno 2.7.2018

Obecně závazná vyhláška obce 1/2016, opatření veřejného pořádku

Popis: Obecně závazná vyhláška obce 1/2016, opatření veřejného pořádku Ev. číslo: 1/2016 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 01. 11. 2016 Datum

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, třídění odpadu

Popis: Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, třídění odpadu Ev. číslo: 1/2015 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 17. 03. 2015

Obecně závazná vyhláška

Popis: 2/2015 Ev. číslo: 2/2015 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 26. 11. 2015 Datum platnosti: 01. 01. 2016 Datum účinnosti:

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Popis: Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje Ev. číslo: 1/2015 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 03. 07. 2015

O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Popis: O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Ev. číslo: 2/2014 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 11. 09. 2014 Datum

K zabezpečení místních záležitostí v souvislosti a pohybem psů

Popis: K zabezpečení místních záležitostí v souvislosti a pohybem psů Ev. číslo: 1/2012 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Datum schválení zastupitelstvem: 17. 04. 2012

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Lužec nad Vlt.

Popis: Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Lužec nad Vlt. Ev. číslo: 1/2015

O závazné části územního plánu obce Lužec nad Vlt.

5/2000 O závazné části územního plánu obce Lužec nad Vlt. Popis: O závazné části územního plánu obce Lužec nad Vlt. Ev.

luzec

KONTAKT 

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

Adresa: 1. máje 176
277 06 – Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz      

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)

Středa:   7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)